Respektujeme ...

 

*Knihovní zákon č. 257/2001 Sb. ČR 

 

*Vyhláška č. 88/2002 Sb. MK k provedení zákona č. 257/2001 Sb. ČR

 

*Metodický pokyn k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb (standard VISK) 

 

Standardy jsou minimální hodnoty pro jednotlivé knihovnické služby. Jednotlivé hodnoty, které by měla splňovat vaše knihovna si můžete ověřit v následující tabulce:

Kategorie knihoven podle počtu obyvatelPočet hodin pro veřejnost týdněPočet přírůstků k.j./rokVýdaj na nákup KF na 1 obyvatele v KčPočet PC s internetemPočet studijních míst
1 500 5–10 45–80 25–35 1–2 4–5
501–1 000 10–15 80–150 25–35 2 6–8
1 001–3 000 15–20 150–350 25–35 2–3 9–10
3 001–5 000 20–25 350–750 25–35 3–5 10–18
5 001–10 000 25–30 750–1 500 25–35 5–7 20–28
10 001–20 000 35–45 1 500–4 000 25–35 7–10 28–40
20 001–40 000 45–50 4 000–7 500 25–35 10–15 40–75
nad 40 000 50 a více 7 500 a více 25–35 15 a více 75 a více

 

 

 

*Metodický pokyn MK ČR k problematice rovného přístupu k VKIS

 

*Nová Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 je schválena:"V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám bezplatně požadovanou kvalitní službu"

 

*Další legislativní materiály naleznete na stránkách Národní knihovny ČR:
www.nkp.cz

 

OBRÁZEK : kniha3.gif 

 

*Autorský zákon v knihovně-prezentace

 

 *Pravidla poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji

 

*Smlouva o poskytování regionálních služeb

 

 

 

OBRÁZEK : kniha3.gif 

*Knihovnické minimum 

 

*MDT

 

*Statistický deník

* Jak na statistiku

*Revize-prezentace 

*Evidence knihovního fondu - prezentace

 *Čištění a mechanická údržba knih 

Publikace: Knihovny knihovnám