OBRÁZEK : obrys_cr.gif   

Web pro knihovny regionu Rokycany


NEPŘEHLÉDNĚTE!

MINISTERSTVO KULTURY VYHLAŠUJE pro rok 2020 VÝZVU k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení  NA POSKYTNUTÍ DOTACÍ provozovatelům knihoven, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora, pro podprogram VISK 1, VISK 3 a Knihovnu 21. století též pro zájmová sdružení.

Uzávěrka: 10. prosince 2019

Více informací https://visk.nkp.cz/


Máte zájem o výměnu souboru? Stačí napsat a nebo zavolat!

E-mail: smorova@rokycany.cz 

Telefon: + 420 737 206 648


Na základě smlouvy o poskytování služeb s příslušným obecním úřadem poskytuje středisková knihovna místním knihovnám v regionu Rokycany následující služby: