Jednotná informační brána( http://www.jib.cz )
Katalog uživatelů systému LANius a Clavius( http://www.skat.cz )
Katalog výměnných fondů( http://mesto.rokycany.cz:81/lanius/region )
Městská knihovna Rokycany( http://www.rokycany.cz )
Národní knihovna ČR( http://www.nkp.cz )
NIPOS /statistika/( http://nipos-mk.cz/ )
Souborný katalog ČR( http://www.caslin.cz )
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje( http://www.svkpl.cz )
Svaz knihovníků a informačních pracovníků SKIP( http://www.skipcr.cz )